Autodesk Inventor - Türkçe Eğitim - Temel Düzey

Eğitim Programı - 4 Gün

1. Autodesk Inventor Interface (Autodesk Inventor Arayüzü)

1.1.          My Home Screen (Karşılama Penceresi)

1.2.          Ribbon (Şerit Menü)

1.3.          File Menu (Dosya Menüsü)

1.4.          Quick Access Toolbar (Hızlı Erişim Menüsü)

1.5.          Browser Panel (Soyağacı Paneli)

1.6.          Status Bar (Durum Çubuğu)

1.7.          Navigation Bar (Navigasyon Çubuğu)

1.8.          ViewCube (Görüntü Küpü)

1.9.          Shortcuts (Kısayollar)

1.10.       Marking Menus (İmleç Menüleri)

1.11.       Dialogs (İletişim Pencereleri)

1.12.       Mini Toolbar (Mini Araç Çubuğu)

1.13.       Customizing the Ribbon, Shortcut Keys, Marking Menus (Şeritlerin, Kısayolların ve İmleç Menülerinin Özelleştirilmesi)

1.14.       Color Settings (Renk Ayarları)

1.15.       Component Priority Menu (Bileşen Öncelik Menüsü)

2. Working with Projects (Proje Odaklı Çalışma)

2.1.          Data Management Using Project Files (Proje Dosyaları ile Veri Yönetimi)

2.2.          Creating and Setup of a New Project (Yeni Proje Dosyası Oluşturma ve Ayarları)

2.3.          Resolving Links (Link Uyumsuzluklarının Giderilmesi)

3. Autodesk Inventor Coordinate System (Autodesk Inventor Koordinat Sistemi)

3.1.          Origin Items - Basic Planes & Axes (Orijin Elemanları - Temel Düzlemler ve Eksenler)

3.2.          Work Features (Çalışma Unsurları)

3.3.          Planes (Düzlemler), Axis (Eksenler), Points (Noktalar), UCS (Kullanıcı Koordinat Sistemi)

4. Part Modeling (Parça Modelleme)

4.1.          Starting a New Part File (Yeni Parça Dosyası Oluşturma)

4.2.          Starting a 2D Sketch (2B Eskiz Oluşturma)

4.3.          Basic 2D Sketching Tools (2B Eskiz Araçları)

4.4.          Create (Oluştur), Modify (Değiştir), Project (Yansıt), Pattern (Çoğalt), Format (Düzenle)

4.5.          Advanced Sketching (İleri Düzey Eskiz)

4.5.1.      Dimensioning (Ölçüler)

4.5.2.      Contstraining (Kısıtlar)

4.5.3.      Parameters & Equations (Parametreler ve Bağıntılar)

4.5.4.      Correcting Sketch Errors (Eskiz Hatalarını Belirleme ve Düzeltme)

4.6.          3D Sketching (3B Eskizler)

4.6.1.  Draw Items (3B Eskiz Araçları)

4.6.2.  Include Geometry (Hazır Geometriyi Kullanma)

4.6.3.  Dimensioning (Ölçüler)

4.6.4.  Constraining (Kısıtlar)

4.6.5.  Pattern (Çoğaltma)

4.6.6.  Modify (Düzenleme)

4.7.          3D Solid Modeling (3B Katı Modelleme)

4.7.1.      Base Feature (Ana Unsur Kavramı)

4.7.2.      Primitives Panel (Temel 3B Yapılar)

4.7.3.      Solid Model - Create Operations (Katı Model Oluşturma Araçları)

4.7.3.1.   Extrude (Ekstrüzyon)

4.7.3.2.   Revolve (Döndürme)

4.7.3.3.   Sweep (Süpürme)

4.7.3.4.   Loft (Yükseltme)

4.7.3.5.   Coil (Yay)

4.7.3.6.   Emboss (Kabartma)

4.7.3.7.   Rib (Feder)

4.7.3.8.   Decal (Etiket)

4.7.3.9.   Import (Çağırma)

4.7.4.      Solid Model - Advanced Operations (Katı Model - İleri Düzey İşlemler)

4.7.4.1.   Sharing Sketches (Eskiz Paylaşımı)

4.7.4.2.   Multi-Body Concept (Çok Gövdeli Katılar)

4.7.5.      Solid Model - Pattern Operations (Katı Model Çoğaltma İşlemleri)

4.7.5.1.   Rectangular (Doğrusal)

4.7.5.2.   Circular (Dairesel)

4.7.5.3.   Sketch Driven (Eskiz Üzerinden)

4.7.5.4.   Mirror (Yansıtma)

4.7.6.      Solid Model - Basic Modify Operations (Katı Model Temel Düzenleme/Değiştirme İşlemleri)

4.7.6.1.   Hole (Delik)

4.7.6.2.   Fillet (Yuvarlama)

4.7.6.3.   Chamfer (Pah)

4.7.6.4.   Shell (Kabuk)

4.7.6.5.   Draft (Eğim Verme)

4.7.6.6.   Thread (Diş Atama)

4.7.7.      Solid Model - Advanced Modify Operations (Katı Model İleri Düzey Düzenleme/Değiştirme İşlemleri)

4.7.7.1.   Split (Bölme)

4.7.7.2.   Combine (Birleştirme)

4.7.7.3.   Move (Taşı)

4.7.7.4.   Bend (Bük)

4.7.7.5.   Copy (Kopyala)

4.7.7.6.   Direct (Esnek Düzenleme)

4.7.7.7.   Delete Face (Yüzey Silme ve Onarma)

4.7.8.      View Menu (Görselleştirme/İzleme Menüsü)

4.7.8.1.   Visibility Options (Görünürlük Seçenekleri)

4.7.8.2.   Visual Styles (Görsellik Stilleri)

4.7.8.3.   Appearance (Görünüm)

4.7.8.4.   Section Views (Kesit Görünümleri)

4.7.8.5.   Design Views (Tasarım Görünümleri)

4.7.9.      Tools Menu (Araçlar Menüsü)

4.7.9.1.   Measure (Ölçüm Araçları)

4.7.9.2.   Materials & Appearance (Malzeme Atamaları ve Kaplamalı Görünümler)

5. Assembly Modeling (Montaj Modelleme)

5.1.          Methods (Metotlar)

5.1.1.      Top-Down (Tepeden Tabana)

5.1.2.      Bottom-Up (Tabandan Tepeye)

5.1.3.      Middle-Out (Ortadan Dışa)

5.2.          Starting a New Assembly File (Montaj Dosyası Başlatma)

5.3.          Placing Components into Assembly (Montaj Bileşenlerinin Yerşeltirilmesi)

5.3.1.      Placing Inventor Parts and Sub-Assemblies (Inventor Parça ve Alt Montaj Gruplarının Yerleştirilmesi)

5.3.2.      Placing from Content Center (Parça Kütüphanesinden Yerleştirme)

5.3.3.      Placing Imported CAD Files (Farklı Formattaki CAD Dosyalarını Yerleştirme)

5.3.4.      Replacing Components (Mevcut Bileşenlerin Değiştirilmesi)

5.4.          Positioning Assembly Components and Sub-Assemblies (Montaj Bileşenlerini ve Alt Montaj Gruplarını Konumlandırma)

5.4.1.      Free Move (Serbet Taşıma)

5.4.2.      Free Rotate (Serbest Döndürme)

5.4.3.      Grid/Snap (Izgara/Kenetleme)

5.5.          Relationships (Bileşenler Arası İlişkilendirme)

5.5.1.      Joint (Mafsal)

5.5.2.      Constraint (Koşul)

5.5.3.      Assemble (Montaj)

5.5.4.      Checking the Interference (Çakışma Kontrolu)

5.5.5.      Contact Solver (Temas Çözücü)

5.6.          Additional Operations for Assembly Components & Sub-Assemblies (Montaj Bileşenleri ve Alt Montaj Grupları için İlave Düzenleme İşlemleri)

5.6.1.      Patterns (Kurallı Çoğaltma)

5.6.2.      Mirror (Yansıtma)

5.6.3.      Copy (Kopyalama)

5.7.          Creating 2D Sketches, 3D Solids, Parts and Assemblies within Current Assembly (Aynı Montaj Dosyası İçerisinde 2B Eskiz, 3B Katı, Parça ve Montaj Oluşturma)

5.8.          Bill of Materials (B.O.M.) for Assemblies (Montaj için Parça Listesi Oluşturma ve Düzenleme)

6. Presentations (Sunumlar)

6.1.          Creating Presentation File (Sunum Dosyası Oluşturma)

6.2.          Creating a Storyboard Animation (Senaryo Şeridinde Animasyon Oluşturma)

6.3.          Animating the Explosion (Patlatılmış Görünüm Animasyonu)

7. Technical Drawings (Teknik Resim Ortamı)

7.1.          Creating Drawing File (Çizim Dosyası Oluşturma)

7.2.          Utilizing Drawing Resources (Teknik Resim Kaynaklarının Kullanımı)

7.3.          Sheet Formats (Pafta Formatları), Borders (Sınırlar), Title Blocks (Başlık/Antet Blokları)

7.4.          Sheet Settings (Pafta Düzenlemeleri)

7.5.          Creating Drawing Views (Görünümlerin Oluşturulması)

7.5.1.      Base (Temel)

7.5.2.      Projected (İzdüşüm)

7.5.3.      Auxiliary (Yardımcı)

7.5.4.      Section (Kesit)

7.5.5.      Detail (Detay)

7.6.          Modifying and Organizing Drawing Views (Görünümlerin Değiştirilmesi ve Düzenlenmesi)

7.6.1.      Break (Kısaltma)

7.6.2.      Break Out (Detay Kesit)

7.6.3.      Slice (Dilim)

7.6.4.      Crop (Kırpma)

7.6.5.      Break Alignment (Hizalama)

7.7.          Annotating Drawings (Resimlerin Notlandırılması)

7.7.1.      Dimensioning (Ölçüler)

7.7.2.      Feature Notes (Unsur Notları)

7.7.3.      Text (Metinler)

7.7.4.      Symbols (Semboller)

7.7.5.      Table (Tablolar, Listeler)

7.7.6.      Balloons (Balonlar)

7.7.7.      Layers (Katmanlar)

7.8.          Printing Drawings (Teknik Resim Çıktıları)

 

Autodesk Inventor Özellikleri

Formu Doldurun Biz Size Ulaşalım