Autodesk Nastran In-CAD Frekans Tepkisi Analiz Çalışması

Bu alıştırmada, susturucu modelimizde dinamik bir frekans tepkisi analizi simülasyonu yapılmıştır.

1. Modeli Açın Ve Autodesk Nastran In-CAD Ortamını Başlatın

 • Autodesk Inventor'ı başlatın ve örnek çalışma klasörünüzün Kısım 25 - Susturucu - Frekans Tepki Analizi alt klasöründeki Muffler & Brackets.iam dosyasını açın. (Get Strarted>Launch>Open)
 • Şeritte menüde, Environment sekmesinin altında ki Autodesk Nastran In-CAD öğesine tıklayın.

2. Modal Frekans Tepki Analizini Ayarlayın

 • Montaj Ağacı'ndan, Analiz 1(Analysis1)'e sağ tıklayın ve Düzenle(Edit)'ye tıklayın.
 • Analiz tipini Modal Frekans Response olarak ayarlayın.
 • İvme’yi (Acceleration) kontrol edin.
 • Tamam (Ok)'a tıklayın.

 • Subcases bölümünden, Damping1'e sağ tıklayın ve Düzenle'ye tıklayın.
 • Yapısal Sönümleme (Structural Damping) seçeneğinin işaretini kaldırın.
 • % 2'lik bir Sönümleme Değeri (Damping Value) girin.
 • Tamam'a tıklayın.

3. Modal Kurulumu Onayla

 • Modal Ayar1'a sağ tıklayın ve Düzenle'ye tıklayın.
 • En Düşük Frekansın ( Lowest Frequency) 10 Hz olduğunu doğrulayın. En Yüksek Frekansın (Highest Frequency) 1000 Hz olduğunu doğrulayın.
 • Tamam'a tıklayın.

4. Yükü Belirle

 • Şeritteki Loads komutunu tıklayın.
 • Türü Zorunlu Hareket (Enforced Motion) olarak ayarlayın ve alt türü ivmeye ayarlayın.
 • Ay için 386.4 değerini girin. (Bunun 1 G'ye eşit olduğuna dikkat edin)
 • Yükü iki braketteki her bir deliğin silindirik yüzeyine uygulayın. (Toplamda dört yüzey bulunmaktadır.)
 • Tamam'a tıklayın.

5. Dinamik Kurulumu Tanımlayın

 • Dynamics Setup1'a sağ tıklayın ve Düzenle'ye tıklayın.
 • Frekans Aralığını (Frequency Range) kontrol edin.
 • En Düşük Frekansı 60 Hz ve En Yüksek Frekansı 1000 Hz olarak ayarlayın.
 • Aralıktaki Nokta Sayısını (Number of Points in the Range) 20'ye ayarlayın.

 • Kipler etrafındaki yayılmayı (Spread around Modes) kontrol edin.
 • Yine, En Düşük Frekansı 60 Hz ve En Yüksek Frekansı 1000 Hz olarak ayarlayın.
 • Mod Başına Yayılan Puan Sayısını (Number of Points Spread per Mode) 10 olarak ayarlayın.
 • Spread Yüzdesini (Percentage Spread) 5 olarak ayarlayın.
 • Tamam'a tıklayın.

6. Analizi Başlatın

 • Analizi başlatmak için şerit menüden Çalıştır (Run) 'a tıklayın.

7. Sonuçların Çıktılarını İnceleyin

 • Tamamlandığında, Analiz ağacından Maksimum Yer Değiştirme ve Frekans Grafiğini (Maximum Displacement Versus Frequency )çift tıklayın.
 • Grafik iletişim kutusunda, Türü Çizgi + Sembol olarak ayarlayın.
 • Kritik modları tanımlayın.
 • Tamam'a tıklayın.

 • Maksimum Doğrusal Hızlanma Büyüklüğü Versus Frekans (Maximum Linear Acceleration Magnitude Versus Frequency) grafiğine çift tıklayın.
 • Grafik iletişim kutusunda, Türü Çizgi + Sembol olarak ayarlayın.
 • Kritik modları tanımlayın.
 • Tamam'a tıklayın.

8. Sonuçları İnceleyin

 • Şeritteki Sonuçlar (Results) panelinden Seçenekler (Options) 'i veya Analiz ağacında, Sonuçlar> Düzenle'yi sağ tıklayın.
 • Sonuç Verileri (Result Data) menüsünden Stres'i seçin ve tür menüsünden SHELL VON MISES STRESS kabulünü seçin.
 • Subcases listesinden STEP 6'yı seçin.
 • Susturucunun hareketini incelemek için Canlandır (Animate) düğmesine tıklayın.
 • En yüksek stres alanlarını inceleyin.

 • Diğer kritik frekanslar için işlemi tekrarlayın.

Özet:

Elde edilen stres seviyelerinden yorulma araştırması gerekip gerekmediğini belirleyebiliriz.

Not:Bu çalışmada gerekli görülen kısımlar Türkçeleştirilmiştir. Önemli olduğu düşünülen bölümler kalın yazı tipi ile gösterilmiştir.

Şirket: Altar Teknoloji

Yazan: Havva Simit

 

 

Autodesk Nastran In-CAD Frekans Tepkisi Analiz Çalışması