Autodesk Inventor'da iPart Tasarımı

Bu bölümde Autodesk Inventor iPart tasarımının ilk birkaç adımı anlatılacaktır. Burada özel parametreler tanımlanacak  ( Custom Parameters ), oluşturulacak olan parçaya malzeme tanımlanacaktır.Bir sonraki bölümde ise iPart Tablo oluşturma üzerinde durulacaktır.

Öncelikle içinden delik geçen çelik bir silindir tasarlayacağız.Bu parça temel bir parça olmakla komplex parçalarda da süreç aynı şekilde yürümektedir.

İlk adım kullanıcı paremetrelerini tanımlamaktır. (Custom Parameters)

Autodesk Inventor’da yeni bir part ortamı açılarak “Manage Tab” bölümünden “Parameters” seçilir.

Şonrasında bu üç parametre (resimde gösterilmiştir) eklenir. Özel parametreler (Custom Parameters) eklenebilmesi için iletişim kutusunun altında bulunan Add Numeric butonu seçilir. Bu parametreleri iPart kontrol edecektir. iPart tablosu oluşturulduğunda Key parametreleri olan OD ve Lenght parametrelerini tanımlamak gerekir.

Daha sonra oluşturulmak istenen silindir çizilerek Sketch ortamında Custom Parameters ile sınırlandırılır.

Sonrasında ise Revolve ile silindir tamamlanır.

Şimdi Malzeme Tanımlama zamanı geldi. Inventor Logosuna tıklayarak özellikler (iProperties) seçeneği tıklanır. Açılan ekrandan Physical sekmesi tıklanır ve Material bölümünden Steel seçilir. Malzeme ayarlandıktan sonra adını 100-0 yaparak bu bölüm kaydedilir. Bu ismin neden önemli olduğuna diğer makalede değinilecektir.

Bu bölümde iPart tasarlama süreci başlatılmıştır. Burada Özel Parametre tanımlama,parça tasarımı ve malzeme atama aşamaları gösterilmiştir. Bir sonraki bölümde iPart tablo oluşturup özelliklerine değinilecektir.

Autodesk Inventor iPart Tasarımı- Bölüm 2

Bu bölümde iPart tasarımının devamı işlenecektir. İşleme başlamadan önce kullanılacak parça çizilmeli ve malzeme tanımlaması yapılmalıdır.Öncelikle iPart Tablosu oluşturulacak ve sonrasında bu parametrelerin çalışıp çalışmadığı test edilecektir.

İşleme ilk makalede tasarlayıp oluşturulan 100-0 adlı silindirik parçayı açmakla başlayalım. Daha sonra ManageàAuthoràCreate iPart seçeneği tıklanır.

Yapılması gereken ilk şey, Part ve Member numaralarını düzenlemektir. Bunun için ekranın sol alt köşesinden “Options” a gelinir.

Açılan iletişim kutusu iki bölüme ayrılmış durumdadır. Bunlar “Part Number” ve “Member Name” kısımlarıdır. İlk olarak,Part Number bölümünden Separator sıfırlanır.

Şimdi Member Name bölümünü Set to Member Part Number olarak ayarlanır ve Tamam denilir.

Burada güncel part numaraları belirtilir. ( Resimde görünen örnektir.)

Member ve Part Number’ın eşleşmediği fark edilecektir. Member adını güncellemek için Part Number hücresini kopyalayarak Member üzerine yapıştır denilebilir. Değiştirildiğinde bir uyarı ekranı görünür,bu uyarıya Tamam denilip devam edilir.

Bir sonraki adım Tabloya malzeme sütunu eklemek olacaktır. Properties sekmesi altındaki Psysical bölümü genişletilerek Malzeme üzerine çift tıklanır. Tıklama sonrası ekranın sağ tarafına malzeme vurgulanır.

Bu işlem Malzemeye dokunarak oklarla geçiş ile de sağlanabilir.

Bir sonraki adım tabloya anahtar sütunlar eklemek olacaktır. “Parameters” sekmesi tıklatılır. Sırasıyla OD ve Lenght değerlerinin yanındaki kilit işaretine dokunularak parametreler sınıflandırılarcaktır. Bu sayede iPart yerleştirildiğinde bu sütunun değerlerini seçmek kolaylaşacaktır.

Parçanın daha fazla örneğini oluşturmak için fazla satır ekleyebilirsiniz. Yeni satır ekleyebilmek için mevcut satırın üzerine sağ tıklayarak “Insert Row”denilebilir. Eklenen yeni satırda sütun değerleri rahatlıkla değiştirilebilir.

Aşağıda resimde belirtilen satırlar eklenerek “Tamam” denilir.

Model ağacına bakılacak olursa Tablonun eklendiği gözlemlenecektir. Genişletildiğinde tüm iPart örnekleri de görünür.

Bu bölümde iPart tablo oluşturma ve anahtar sütunların eklenmesi işlendi. Bir sonraki bölümde işlevselliğin kontrol edilmesi için iPart test edilecektir.

Autodesk Inventor iPart Tasarımı- Bölüm 3

Bu bölümde iPart sürecinin üçüncü ve son aşaması işlenecektir. Önceki bölümlerde parça tasarlayıp iPart tablosu oluşturmuştuk. Bu son bölümde ise oluşturulan iPart’ın işlevselliğini test etme üzerinde durulacaktır.

İlk olarak yeni bir “Assembly” şablonu açılır. Assemble sekmesi altındaki “Place” menüsünü kullanarak oluşturulan iPart içeri alınır.

Bu işlem yapıldığında standart iPart iletişim diolog kutusu açılır.

Açılan iletişim kutusunda üç ayrı sekme vardır. İlk sekme Keys sekmesidir. Bu sekmede atamış olan anahtarların ilgili parametreleri ve değişkenleri verilir. Aşağıdaki resimde de görüneceği gibi bu sekmede oluşturulan paremetre değerleri seçilebilir.

İkinci sekme olan Tree sekmesinde parametre ve içeriklerini açılmış bi detaylı bir şekilde görmenizi ve rahatlıkla seçim yapabilmenizi sağlar.

Son sekme ise Table sekmesidir. Bu sekmede parçanızı doğrudan iPart tablosundan seçebilmenizi sağlar.

Son olarak oluşturulan tüm iPart örneklerini ekleyerek  düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir.

 

Yazan: Kader Meşeli

Şirket: Altar Teknoloji 

 

 

 

Autodesk Inventor'da iPart Tasarımı