Autodesk Inventor'da Gerçekçi Dinamik Yay Oluşturma

Adaptif yaylara bakıldığında güzel görünseler de, aslında gerçekçi davranmazlar. Onlar Inventor ara yüzünde dinamik hareket etmezler ve eğer montajın bir parçası iseler diğer parçalarla birlikte çalışmaları ve hareket etmeleri istenebilir.

Bu yüzden sadece fare hareketi ile tıklayarak, sürükleyerek ya da herhangi bir parça ile tahrik edilerek sıkıştırılabilir ve genişletilebilir yay özeliklerine sahip olurlar.

Bunlar dışında basit olarak dinamik yay oluşturmanın yöntemi aşağıda ele alınacaktır.

Bunun için:

1. Inventorda iki boyutlu eskiz ortamı açılarak bir adet daire ve eksen çizilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eskiz ortamından çıkılarak 3 boyutlu modelleme ortamında yay komutu seçilir ve aşağıda şekilde görülen değerler girilir.

3.Onaylanır

4. Modelin bitiş noktasına yeni bir eskiz getirilir. ‘Project Geometry’ komutu ile dairelerin izdüşümü alınır ve orta noktalarından geçen bir çizgi çizilir.

5.Aşağıda şekilde göründüğü gibi, belirtilen 3 noktadan geçen bir çalışma düzlemi atanır.

6. Yeni bir eskiz oluşturarak dairelerin izdüşümlerini alınır ve ilk dairenin orta noktası ile ikinci dairenin alt kenarından geçen bir çizgi çizilir.

7. Önceki eskizde çizilen çizginin orta noktasından aşağıdaki çizgiye dik olacak şekilde bir çizgi çizilir.

8. Dosya yeniden adlandırılarak, kaydedilir ve kapatılır.

9. Bir montaj sayfası açılır ve en az 5 adet yay yerleştirilir.

10. Yaylardan biri en alta yerleştirilir, ‘Place Grounded at Origin’ seçeneği ile orijin noktasına atanır ve temel parça olduğundan hareket etmez.

11. Montaj için ‘Constrain’ komutu çalıştırılır ve ‘Insert’ seçeneği kullanılarak yarım yaylar uç noktalarından birleştirilir.

12. Çalışma düzlemlerini ve açısal kısıt kullanılarak, yayın en üstteki ucu ile en alttaki ucuna 0 derece açı değeri verilir.

13. Eklenecek çalışma düzlemleri, her yayın ortasından geçecek ve aynı yönde olacak şekilde yerleştirilir.

14. Açısal kısıtlama kullanılır ve 0 derece açı değeri girilir. Açı değeri olarak 0 derece kullanılarak düzlemlerin birbirine paralel olmasını sağlanır.

15. En üst ve alttaki yayların eskizleri görünür hale getirilir.

16. Eskizlerde orta noktalarda bulunan kısa dikey çizgiler ‘Constrain’ içerisinde yer alan ‘Mate’ komutu ile sınırlandırılır.

17. Çakışmaları önlemek için kontak setler açılır.

18. Montaj içinde bulunan bütün alt montajlar açılır ve ‘Flexible’ seçilerek esnek hale getirilir.

Tüm bu işlemler sonucunda yazımızın konusu olan dinamik yay oluşur ve montaj içinde diğer parçalarla birlikte hareket eder.

 

 

Yazan: Didem Gönüllü Aydın 

Firma: Altar Teknoloji

 

 

 

 

 

 

Autodesk Inventor 2016'da Gerçekçi Dinamik Yay Oluşturma