Autodesk Inventor Coil Komutu

Autodesk Inventor Coil komutu yay,diş ya da çokgövdeli silindirik parçalarda sarmal alanlar oluşturmak için kullanılır. Öğrenciler genellikle “Coil” komutunu anlamadıklarını ifade ederler. Bu nedenle bu komutu kapsamlı bir şekilde  açıklamak istemekteyiz.

Coil komutunun konum ve işlevini anlamakla başlayalım.”Coil” komutu şerit menü altında yer almaktadır. 3D Model Tab > Create Panel > Coil komutu seçilerek aktif edildiğinde iletişim kutusu açılacak ve Coil oluşturmak için birden çok seçenek ve üç sekme karşınıza çıkacaktır.

Şekil 1

Coil Shape

Coil Size

Coil Ends

Şekil 2

Hadi şu seçenekleri keşfedelim ve her sekmenin bize neler sunduğunu öğrenmeye başlayalım.Öncelikle Coil Shape ile başlayalım. Adından da anlaşılacağı gibi oluşturulacak yayın şeklini tanımlamamıza yarar.Bu sekmedeyken Coil yapılacak profili, profilin dönüş yapacağı ekseni ve dönüş yönünü seçerek istediğimiz işlemi yapabiliriz.

Not: Eksen ve yay oluşturmak için kullanılan görselin aynı taslak üzerinde olması gereklidir.

Coil Shape

Şekil 3

Coil Shape Seçenekleri

 • Profil: Coili oluşturmak için gerekli olan kroki profili seçmek için kullanılır. Inventor sizin için otomatik olarak profili seçer.
 • Axis : Eksen tanımlanır. Bu bir kroki,çizgi ya da çalışma ekseni de olabilir. Profil seçilen eksen etrafında dönecektir. Not: Eksen sketch profilini kesemez.
 • Solid : Model bir ya da birden fazla katı içeriyorsa bu komut ile yeni bir katı daha oluşturulabilir.
 • Rotation : Dönüşün saat yönünde ya da aksine doğru olması seçimini belirtmenize yarar.
 • Output: Oluşturacağınız modelin kadı ya da yüzey olarak seçimini yapmanızı sağlar.
 • Solid: Modelin katı olarak oluşmasını sağlar.
 • Feature : Modelin yüzey olarak oluşmasını sağlar.
 • Operation : Malzemenin ekleneceği,çıkarılacağı ya da kesişiminin alınmasını tanımlamanıza yardımcı olur.
 • Join: Malzeme katmaya yani eklemeye yarar.
 • Cut: Malzeme çıkarmaya yarar.
 • Intersect : İki farklı malzemenin kesişiminin alınmasına yarar.
 • Nev Solid: Bu seçenek aktif edilirse oluşturulacak katı yeni bir katı olarak modele eklenecektir.

Coil Size

İletişim kutusunun bu bölümü bize oluşturulacak olan Coil’in adımı,deviri ve yüksekliği gibi parametreleri belirlemenize yaramaktadır. Bu bölüm hakkındaki güzel şey de şudur,biz sadece paremetrelerin ikisini biliriz ve diğer parametre olan üçüncü parametre Inventor tarafından kendisi hesaplanır.

Coil Size Seçenekleri

 • Type: Bu bölüm bize seçmek istediğimiz herhangi iki parametreyi seçmemiz için alternafiler sunar.
  • Pitch and Revolution (Adım ve devir)
  • Revolution and Height (Devir ve Yükseklik)
  • Pitch and Height (Adım ve Yükseklik)
  • Spiral (Sarmal)
 • Pitch: Her devrim için yükseklik miktarını yani adımı tanımlamamızı sağlar.
 • Height: Oluşturacağınız sarmalın profile olan uzaklığını belirlemenizi sağlar.
 • Revolution: Devir sayısını belirler. Sıfırdan büyük olmalıdır. Fakat bir kesir de olabilir.

Coil Ends

İletişim kutusunun bu bölümü oluşturulacak sarmal profilin uçlarını düz ya da farklı formda olmasını belirlemenizi sağlar. Bu seçenekler derece ile ölçülür ve her uç için farklı yüzey işlemleri uygulanabilir.

Coil Ends Seçenekleri

Şekil 5

 • Natural/Flat : Bu seçenekle doğal ve düz biten boru ucu tasarlayabilirsiniz.
 • Transitional Angle : Düz seçenek ile geçerlidir. Bobin ucunun geçiş derecesini seçmenizi sağlar.
 • Flat Angle: Bu seçenek bobin geçişinden sonra uzanan dereceyi ayarlar.

Bir Örnek Yapalım !

Bu komutla ilgili seçenekleri öğrendik, şimdi de bir örnek ile bunu pekiştirelim. Öncelikle yeni bir IPT dosyası açık çalışma alanı oluşturacağız. Daha sonra aşağıdaki resimde de görüneceği gibi bir taslak oluşturacağız. Bu taslağı oluşturduktan sonra Coil  komutunu kullanabilir duruma geleceğiz. 

Şekil 6

Coil komutunu seçtiğimizde otomatik olarak Sketch Profilini Inventor seçecektir. Sonraki adım olarak ekseni seçmemiz gerekir böylelikle oluşturmak istediğimiz yol da oluşacaktır.

Şekil 7

Otomatik olarak oluşan Coil şekli sonrası “Coil Size” ile sarmalın boyut özelliklerini düzeltebiliriz. Örneğin ben aşağıdaki resimde verdiğim ayarları uyguladım sizlerde aynı şekilde ya da istediğiniz farklı özelliklerde kullanabilirsiniz. 

Şekil 8

Son olarak Coil uç ayarlarını da seçerek Flat olarak ayarlıyoruz. Ve Tamam’a tıklıyoruz.

Şekil 9

Coil komutu ile kullandığımız yay hazır.

 

Yazan: Kader Meşeli

Şirket: Altar Teknoloji 

 

 

 

 

 

Autodesk Inventor Coil Komutu