AutoCAD 2020 - Yeni Özellikler

AutoCAD 2020, müşteri geri bildirimleri, anketler ve çeşitli analitik veriler sayesinde bir dizi iyileştirme ve yenilik sunmaktadır.

Yeni Koyu Ara Yüz

Kullanıcı ara yüzü tasarımcılar için büyük önem taşımaktadır. Müşteriler tekrar tekrar, karanlık temanın netliğini ve belirginliğini artırmak için önemli değişiklikler yapılması gerektiği belirtilmişti. Aydınlık temaya da benzer netlik uygulandı.

Görüldüğü gibi çizim alanından uzaklaşmadan en iyi kontrastı sağlamak için arka plan renkleri simge renkleriyle optimize edilmiştir.

Şerit menüdeki sekmeler, örneğin bir yazıyı düzelerken ya da tarama oluştururken, ışıklandırılır.

Blocks Palette

Blok eklemek için çeşitli yöntemler mevcuttur: Insert, araç paletleri ve DesignCenter. Bu farklı seçeneklerin mevcut olması, farklı disiplinlerdeki kişilerin farklı gereksinimlere ve tercihlere sahip olduğunu da gösterir.

İletişim kutusunu yeniden tasarlamanın birincil nedeni, blokları eklemek için iş akışında blokların daha iyi görsel ön izlemelerini sağlamaktır. Palette size kolaylık sağlayacak yeni tekrar yerleştirme (Repeat Placement) seçeneği de dahil olmak üzere birden fazla blok bulma ve ekleme komutları yer alır.

Yeni bloklar paletindeki temel özellikler en son kullanılan bir listeden veya belirli çizimlerden blokların verimli bir şekilde belirlenmesini ve yerleştirilmesini kolaylaştırır. Üç sekme aşağıdakilere erişim sağlar:

 • Current Drawing sekmesi, geçerli çizimdeki tüm blok tanımlarını simge veya liste olarak görüntüler.
 • Recent sekmesi, geçerli çizimden bağımsız olarak en son eklenen tüm blokları görüntüler. Bunlar çizimler ve oturumlar arasında devam eder. Bu sekmeden bir bloğu sağ tıklayarak ve Remove from Recent List seçerek kaldırabilirsiniz.
 • Other Drawing sekmesi çizimleri blok olarak eklemek veya bu çizimlerde tanımlanan bloklardan seçim yapmak için seçebileceğiniz klasörlere gitmenin bir yolunu sunar. Bu çizimler ve bloklar çizimler ve oturumlar arasında da devam eder.

Paletin üst kısmında blok filtreleme seçenekleri ile blokların görüntülenme biçimleri yer alır.

Blok yerleştirme altında mevcut çizimde olan blokların bir galerisini, iki yeni seçenekle birlikte sunar:

Bu iki seçenek bloklar paletinin Recent ve Other Drawing sekmelerini açar. Bloklar paletindeki Current Drawing sekmesi güncel çizimdeki şerit galeriyle aynı blokları görüntüler. Bloklar paletindeki blokların yerleştirilmesi sürüklenip bırakılarak veya tıklanarak gerçekleşir.

Yeni ve Değişen Komutlar

BLOCKSPALETTE - Blok paletini açar.

BLOCKSPALETTECLOSE - Blok paletini kapatır.

CLASSICINSERT - Insert iletişim kutusunu açar.

INSERT - Komut dosyası uyumluluğu için eski INSERT komutunu açan komut dosyaları dışında BLOCKSPALETTE komutunu başlatır.

-INSERT - Klasik INSERT komutunun komut satırı sürümünü başlatır.

Yeni Sistem Değişkenleri

BLOCKMRULIST - Blok paletinin Recent sekmesinde görüntülenen blok sayısını kontrol eder.

BLOCKNAVIGATE - Blok paletinin Other Drawing sekmesinde görüntülenen dosyayı ve blokları kontrol eder. Programı bir sonraki başlatışınızda etkili olur.

BLOCKREDEFINEMODE - Geçerli çizim içinde bir blok ile aynı ada sahip bir blok eklerken "Bloku Yeniden Tanımla" iletişim kutusunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder.

BLOCKSTATE (Read only) - Blok paletinin açık veya kapalı olduğunu bildirir.

Çizim Temizliği (Purge)

Temizleme (Purge) özelliği kolay çizim temizliği ve organizasyonu için revize edilmiştir. Kontrol seçenekleri neredeyse aynıdır, ancak yönlendirme daha verimlidir ve ön izleme alanı şimdi yeniden boyutlandırılabilir.

 • Artık boş metin öğelerini temizlemeden sıfır uzunluklu geometriyi temizleyebiliyoruz.
 • Named Items not Used altında temizlenecek nesne tipleri de seçilebilir.
 • Find Non-Purgeable Items (Temizlenemeyen Öğeleri Bul) düğmesi, kontrol edilen öğenin neden temizlenemediğine dair bilgiler görüntüler; bu çoğu durumda yararlı olacaktır.
 • Temizlenemeyen nesneler için yeni tasarım, her katmandaki nesne sayısı ve bunların dosya boyutu üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere aşağıda gösterildiği gibi gelişmiş bilgiler sağlar. Aşağıdaki resimde gösterilen nesneleri seç düğmesi, temizlenemeyen nesneleri yakınlaştırır.

DWG Karşılaştırma Gelişmeleri

DWG karşılaştırma özelliğinde karşılaştırma mevcut çizimde gerçekleşir. Güncel çizimde veya karşılaştırılmış çizimde yaptığınız değişiklikler dinamik olarak karşılaştırılır ve vurgulanır.

Karşılaştırma durumunda doğrudan düzenlemeyi kolaylaştırmak için seçenekler ve kontroller, şerit menüden çizim alanı üzerine yerleştirilmiş araç çubuğuna taşındı. Seçeneklerin çoğu Settings kontrolünde birleştirildi ve gösterildiği gibi geliştirildi. Ayrıca buradan renk ayarlarını yapabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi iki çizimi karşılaştırmanız gerektiğini varsayalım.

Güncel çizim ile karşılaştırılan çizimin karşılaştırmasının sonucu şöyle görünür:

Farklılıklar turuncu revizyon bulutları ile çevrilidir.

 • Sarı renkle vurgulanan farklılıkları karşılaştırılan çizimden güncel çizime dahil edebilirsiniz. Bunu yaparsanız bu nesneler şimdi her iki çizimde var olacak ve otomatik olarak gri renge dönecektir. Yalnızca belirtilen alandaki mevcut çizimde olmayan nesneler içe aktarılabilir.
 • Her iki çizimi de her iki çizim arasındaki benzerlikleri ve değişiklikleri birleştiren yeni bir anlık çizime dönüştürebilirsiniz. Bu işlemin sonucu, AutoCAD 2019'daki çizim karşılaştırması ile aynıdır.
 • Ok düğmeleri her değişiklik setinde ilerlemek için bir yol sağlar, art arda veya önceki değişiklik setlerine otomatik olarak yakınlaştırır.

Araç Takımına Özel Sınırlamalar

Aşağıdaki tablolarda, AutoCAD Electrical ve AutoCAD Mechanical araç setleri kullanılarak oluşturulan çizimlerle yapılan karşılaştırmalar sırasında içe aktarma sırasında bazı nesnelerin nasıl etkilendiği açıklanmaktadır.

AutoCAD Electrical araç takımı nesneleri

Karşılaştırma ve içe aktarma işleminden sonraki sonuç

Wires

Kablolar renk ve boyut gibi bazı özellikleri kaybedecektir. Tel verileri projede katmanlar halinde mevcuttur ve çizim karşılaştırma moduna alınamaz.

Wire number

Kablo numarasının kablo ile bağlantısı kesilmiştir. Alınan tel numarası, tel ile olan ilişkisini kaybedecek.

Kaynak / Hedef okları

Alınan kaynak ve hedef okları doğru kablo numaralarına sahip olmayacaktır. Kaynak oklar ve hedef oklar da birbirleriyle ilişkilerini kaybedeceklerdir.

Schematic terminals

Bu bloklar elektriksel özelliklerini koruyacak, ancak terminal kablo numaraları güncellenmeyecektir.

Balloons

Alınan balonlar gruplanmayacak ve yalnızca patlatılmış geometrik nesneler olarak bulunabilecek.

AutoCAD Mechanical araç takımı nesneleri

Karşılaştırma ve içe aktarma işleminden sonraki sonuç

Mechanical symbols

Bir nesneye iliştirilmiş mekanik bir sembolün içe aktarılması da ilişkili nesneyi içe aktarır. Örneğin, bir kaynak sembolünün dikdörtgene eklenmesi durumunda, kaynak sembolünün içe aktarılması da dikdörtgen nesnesini içe aktaracaktır.

Standard parts

Standart bir parçanın alınması, standart parçanın ilişkili parça referansını seçmediğiniz sürece Malzeme Listesini (BOM) güncellemeyecektir.

Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) nesneleri ve diğer hesaplama nesneleri

Bir FEA nesnesini içe aktarmak, mekanik verilerini içermez ve nesne bir blok olarak içe aktarılır.

Yeni Komutlar

COMPARECLOSE - Karşılaştırma araç çubuğunu kapatır ve karşılaştırmadan çıkar.

COMPAREEXPORT - Karşılaştırma sonuçlarını, anlık çizim denilen yeni bir çizime aktarır ve çizimi açar.

COMPAREIMPORT - Karşılaştırılan dosyadan nesneleri geçerli çizime içe aktarır. Yalnızca karşılaştırılan dosyada bulunan ve geçerli dosyadaki değil seçilen nesneler içe aktarılır.

Geometri Ölçme Seçeneği: Hızlı Ölçü

Ölçüm MEASUREGEOM komutunun yeni QUICK seçeneğiyle çok daha hızlı hale geldi. Bu seçenekle, 2B çizim içindeki boyutları, mesafeleri ve açıları hızlı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Bu seçenek aktif olduğunda komut bir 2B çizim içindeki boyutları, mesafeleri ve açıları, farenizi nesnelerin üzerinde ve arasında hareket ettirirken dinamik olarak görüntüler. Resmin sol tarafında görüntülenen turuncu kareler, tam olarak 90 derecelik açıları temsil eder.

İki nesne arasındaki mesafe doğrular paralel oldukları için aşağıdaki şekilde ölçülmüştür.

İpucu: Boyut karışıklığını önlemek ve performansı artırmak için, karmaşık bölgelere yakınlaşmak daha iyidir.

Erişim:

Home > Utilities panel > Measure/Quick.

Performans İyileştirmeleri

SSD sabit disklerde yükleme süresi önemli ölçüde kısalır, bu da süreyi yaklaşık yarı yarıya azaltır.

Dış referans, blok ve destek dosyaların erişim süresi geliştirildi. Destek dosyaları taramalar, araç paletleri, fontlar, çizgi tipleri, şablon dosyaları, standartlar dosyaları vb. ile ilişkili dosyaları içerir. Geliştirme derecesi çizim dosyalarınızın boyutuna ve içeriğine ve ağ performansına bağlıdır.

Bulut Hizmetlerine Destek

AutoCAD 2020 kaydet, farklı kaydet ve dosya aç komutlarını kullandığınızda çeşitli bulut servis sağlayıcılarıyla bulut bağlantısını ve depolamayı destekliyor.

Ne kurulduğuna bağlı olarak, AutoCAD dosya seçim iletişim kutularındaki Places listesinde Box, Dropbox ve benzer servisler bulunabilir.

Web ve Mobil Donanımlara Kaydet

AutoCAD 2020, AutoCAD Web ve AutoCAD Mobile için ek destek içerir. Geliştirmeler aşağıdaki gibidir:

 • Dış referansları AutoCAD web ve mobil erişim için kaydettiğiniz çizim dosyalarına dahil eder.
 • CAD Manager Control Utility SAVETOWEBMOBILE ve OPENFROMWEBMOBILE komutlarını devre dışı bırakmak için Online Content (Çevrimiçi İçerik) sekmesinde yeni bir onay kutusu içerir. Bu seçenek çizimleri şirket içinde kalması gereken şirketler için eklenmiştir.

Erişim:

Grafik Yapılandırması

AutoCAD artık farklı DirectX sürücüleri (Dx9, Dx11 veya sürücü yok), yüksek çözünürlüklü (4K) monitörler ve çift monitörler ile daha doğru şekilde başlatılıyor. Grafik performans ayarı ekranınızı optimize etmek için çeşitli ekran parametrelerini otomatik olarak sıfırlamak üzere güncellenmiştir.

Erişim:

GRAPHICSCONFIG komutunu gir.

Graphics Performance iletişim kutusu, aşağıda kısmen gösterilmiştir.

Değişen Komutlar

GRAPHICSCONFIG - Graphics Performance iletişim kutusunda gösterildiği şekilde 2B ekran ayarını revize etti.

-GRAPHICSCONFIG- Yeni 2B ekran ayarlarını destekleyen revize komut satırı seçenekleri.

Güvenlik Geliştirmeleri

Aşağıda güvenlikle ilgili AutoCAD 2020'de tamamlanmış olan çalışmalar vurgulanmaktadır.

 • AutoCAD tarafından oluşturulan belirli veri dosyalarındaki dört potansiyel kullanım kapatıldı.
 • DLL'ler veya AutoCAD'de bilinen güvenlik açıkları ile kullanılan diğer bileşenlere bağımlılıklar kaldırıldı veya yükseltildi.
 • Bir bileşendeki gelecekteki güvenlik açığı değiştirilme sürecindedir.
 • Yükseltme ile olası bir sunucu güvenlik açığı kapatıldı.
 • Bu düzeltmelerin bazılarının hassas olduğu için aşırı spesifik açıklamalar yapmaktan kaçınılmıştır.

Şirket: Altar Teknoloji

Yazan: Melike Özdemir

 

 

AutoCAD 2020 - Yeni Özellikler